sznurek

1. pot. Chodzić jak na sznurku «pozwalać komuś sobą kierować, być posłusznym, uległym»: Słucha we wszystkim tej Kryśki, chodzi jak na sznurku. Roz tel 1997.
2. pot. Jak po sznurku «łatwo, bez żadnych trudności»: Gdy już zdecydujesz, którym z modeli SEAT-a chcesz jeździć, wszystko inne pójdzie jak po sznurku. Kredyt lub leasing na wybrany samochód otrzymasz we wszystkich salonach SEAT-a bez biurokracji i straty czasu. Rekl 2000. No, mówże pan, co było dalej – skubnęła go za rękaw siwa pani. – Pewnie pana wodziło między mogiłami? – Nie. Trafiłem jak po sznurku. W. Żukrowski, Za kurtyną.
3. Pod sznurek, jak pod sznurek «równo, prosto, jak po linii naciągniętego sznurka»: Obrazy – na nich jakieś dworskie ceremonie i przeglądy wojsk, bitwy, postacie ludzkie uszeregowane jak pod sznurek. L. Flaszen, Cyrograf.
Pociągać za sznurki zob. pociągnąć 2.
Prowadzić, wodzić kogoś na sznurku zob. prowadzić 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sznurek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. sznurekrka {{/stl 8}}{{stl 7}} cienki sznur : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sznurek do snopowiązałek. Zawiązać pakunek mocnym sznurkiem.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}(jak) pod sznur [sznurek]; prowadzić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sznurek — m III, D. sznurekrka, N. sznurekrkiem; lm M. sznurekrki «cienki sznur kręcony lub pleciony z nici, z włókien lnu, konopi, bawełny itp.» Sznurek bawełniany, konopny, lniany, niciany. Paczka obwiązana sznurkiem. Zerwać, rozsupłać sznurek. ∆ Sznurek …   Słownik języka polskiego

  • (jak) pod sznur [sznurek] — {{/stl 13}}{{stl 33}} w równym szeregu :{{/stl 33}}{{stl 10}}żołnierze ustawili się pod sznur. Kapusta rosła (posadzona) jak pod sznurek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nizać — ndk IX, niżę, niżesz, niż, nizaćał, nizaćany «nawlekać coś (jedno po drugim) na nitkę, sznurek itp.» Nizać paciorki na nitkę. Nizać grzyby na sznurek …   Słownik języka polskiego

  • przerwać — dk IX, przerwaćrwę, przerwaćrwiesz, przerwaćrwij, przerwaćał, przerwaćany przerywać ndk I, przerwaćam, przerwaćasz, przerwaćają, przerwaćaj, przerwaćał, przerwaćany 1. «rwąc przepołowić coś, przedzielić na dwie części, rozerwać, zrobić wyrwę w… …   Słownik języka polskiego

  • rozwiązać — dk IX, rozwiązaćwiążę, rozwiązaćwiążesz, rozwiązaćwiąż, rozwiązaćał, rozwiązaćany rozwiązywać ndk VIIIa, rozwiązaćzuję, rozwiązaćzujesz, rozwiązaćzuj, rozwiązaćywał, rozwiązaćywany 1. «usunąć węzeł, rozplątać coś związanego na supeł; rozsupłać… …   Słownik języka polskiego

  • zaplątać — dk IX, zaplątaćplączę, zaplątaćplączesz, zaplątaćplącz, zaplątaćał, zaplątaćany rzad. zaplątywać ndk VIIIa, zaplątaćtuję, zaplątaćtujesz, zaplątaćtuj, zaplątaćywał, zaplątaćywany «plącząc zamotać, zaczepić jedno o drugie; splątać» Zaplątać nici,… …   Słownik języka polskiego

  • шнур — шнурок, уже у Плювинеля, XVII в., укр., блр. шнур. Через польск. sznur, sznurek – то же из ср. в. н. snuor – то же; см. Брюкнер 551; Мi. ЕW 341; Клечковский, Symb. Rozwadowski 2, 344; Кестнер 47, 85. Ср. также снур …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Liste der Germanismen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Fremdwörter in anderen Sprachen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.